Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Zapewniam kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Posiadam również doświadczenie w wydzielaniu się wspólnot mieszkaniowych z zasobów spółdzielni mieszkaniowej.

Pomagam wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym przede wszystkim w:

  • dochodzeniu roszczeń od dewelopera,
  • windykacji należności od właścicieli lokali,
  • sporządzaniu uchwał i innych dokumentów,
  • sporządzaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych.