Nieruchomości

Zajmuję się szerokim zakresem spraw dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności:

  • przeprowadzam analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych (m. in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy),
  • sprawami o zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania nieruchomości oraz zniesie współwłasności nieruchomości,
  • sprawami wieczystoksięgowymi, w tym postępowaniem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz sporządzaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej.