Obsługa prawna osób prywatnych

Zapewniam kompleksową obsługę prawną osób prywatnych z zakresu prawa cywilnego i spadkowego.

Zajmuję się w szczególności:

  • sprawami ze skargi pauliańskiej,
  • sprawami nieruchomościowymi, w szczególności sprawami o zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania nieruchomości oraz zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • sprawami wieczystoksięgowymi, w tym postępowaniem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz sporządzaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej,
  • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych (m. in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, deweloperskich) oraz dochodzeniem wierzytelności wynikających z tychże umów tj. o zapłatę ceny sprzedaży, czynszu lub wynagrodzenia,
  • dochodzeniem roszczeń z gwarancji lub rękojmi,
  • sprawami spadkowymi, w tym sporządzaniem wniosków o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu albo z ustawy, pozwów o zachowek, wniosków o dział spadku, wniosków o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.