Prawo budowlane

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie budowlanym. Obsługuję przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z procesem budowlanym np. wydzierżawiających deskowania czy też deweloperów.

Sporządzam i opiniuję dokumenty związane z budową tj. umowy oraz korespondencja pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Posiadam doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od inwestora oraz generalnego wykonawcy.

Reprezentuję również Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzoną inwestycją.