Windykacja

Zapewniam kompleksową windykację należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

W ramach windykacji podejmuję m. in. następujące czynności:

  • sporządzam przedsądowe wezwania do zapłaty,
  • reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym, w tym w szczególności sporządzam pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, upominawczym, nakazowym lub zwykłym, przygotowuję dalsze pisma procesowe i środki zaskarżenia, reprezentuję Klienta na rozprawie,
  • reprezentuję Klienta w postępowaniu egzekucyjnym, w tym w szczególności sporządzam wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika oraz monituję czynności podejmowane przez komornika.